Записи

Пристосування дощового черв'яка до грунту з'являлося поступово, під час тривалої еволюції. Які риси пристосованості забезпечують пересування дощового черв'яка в ґрунті Ви дізаєтеся нижче. Дощовий черв'як пристосування до грунту Дощові черв'яки - великі грунтові малощетинкові черви. Вони поїдають відмерлі рослинні тканини і продукти життєдіяльності тварин потім це все перетравлюють і перемішують ...

Автор: Oleg
Оновлено: Січ 2020 24
Створено: Січ 2020 24
Дождевой червь приспособления для движения в почве получил в ходе длительной эволюции. Как дождевой червь приспособлен к жизни в почве? Ответ на этот вопрос описан ниже. Дождевой червь приспособления к среде обитания  Дождевые черви - крупные почвенные малощетинковые черви. Они поедают отмершие растительные ткани и продукты жизнедеятельности животных затем это ...

Автор: liza
Оновлено: Січ 2020 24
Створено: Січ 2020 24
Пристосування щуки до середовища існування з'явилося в ході тривалої еволюції. Пристосування щуки до водного середовища Щука - хижа прісноводна риба, яка мешкає у водному середовищі. Пристосування щуки до води 1. кінцівки пристосовані до плавання (плавники) 2. покриті лускою і слизом, щоб зменшити опір і тертя при плаванні 3. особлива будову ...

Автор: Oleg
Оновлено: Січ 2020 24
Створено: Січ 2020 24
Приспособление щуки к среде обитания появилось в ходе длительной эволюции. Приспособление щуки к водной среде обитания Щука – хищная пресноводная рыба, которая обитает в водной среде. Приспособления щуки к воде 1. конечности приспособлены к плаванию (плавники) 2. покрыты чешуей и слизью чтоб уменьшить сопротивление и трение 3. особое строение рта ...

Автор: yulianna
Оновлено: Січ 2020 24
Створено: Січ 2020 24
Пристосування крота до грунтового середовища, тобто до його середовища існування вироблялося протягом тривалої еволюції. Пристосування крота до умов існування описано нижче. Пристосування крота до життя у грунті   Кріт - ссавець, тварина з загону комахоїдних. Кроти пристосовані до підземного, риючого способу життя. Середовище існування - грунтове. Пристосування крота до проживання в грунтовому ...

Автор: liza
Оновлено: Січ 2020 23
Створено: Січ 2020 23
Приспособления крота для жизни в почве появилось в ходе длительное эволюции. Приспособления крота к среде обитания,  к жизни в почве описано ниже. Приспособление крота к почвенной среде Крот - млекопитающее животное из отряда насекомоядных. Кроты приспособлены к подземному, роющему образу жизни. Среда обитания - почвенная. Приспособление крота к обитанию в ...

Автор: liza
Оновлено: Січ 2020 23
Створено: Січ 2020 23
Пристосування камбали до середовища існування було вироблено в ході тривалої еволюціъ, щоб риба могла вижити і захищатися від хижаків. Камбала пристосування до середовища існування Камбала морська - вид лупатих риб сімейства Камболові. Ця риба може жити як в прісній так і в солоній воді. Навколишнє середовище - водне. Пристосованість камбали до ...

Автор: yulianna
Оновлено: Січ 2020 22
Створено: Січ 2020 22
Приспособление камбалы к окружающей среде было вырабатоно в ходе длительной еволюции, чтобы рыба могла выжить и защищиться от хищников. Камбала черты приспособления к среде обитания Камбала морская -  вид  пучеглазых рыб семейства Камболовые. Эта рыба может обитать как в пресной так и в соленой воде. Среда обитания – водная. Приспособленность ...

Автор: liza
Оновлено: Січ 2020 22
Створено: Січ 2020 22
Риси пристосування дятла до способу життя можна дізнатися використовуючи дані про його будову. Яке пристосування до життя дятла можна дізнатися нижче. Пристосування до способу життя дятла Риси пристосованості до середовища проживання дятла: Чіпкі кігті на лапах допомагають легко триматися на стовбурі дерева або на тонких гілках. Жорсткий хвіст клиноподібної форми запобігає ...

Автор: Oleg
Оновлено: Січ 2020 21
Створено: Січ 2020 21
Черты приспособленности дятла можно узнать используя данные о его образе жизни. Черты приспособленности к среде дятла описано ниже. Черты приспособленности к среде обитания дятла   Цепкие когти на лапах помогают легко держаться на стволе дерева или на тонких ветвях. Жесткий хвост клинообразной формы предотвращает скольжение по стволу вниз; он в ...

Автор: yulianna
Оновлено: Січ 2020 21
Створено: Січ 2020 21